Francais        English         Portugues          Espagnol        Swahili      Lingala      Kikongo      Tshiluba       Tetela

Bibliothèque  Champ de Boaz    Frère Branham    Frère Lee Vayle     Frère Billy    Ecodim     Evangelisation  

Karibu ku mulango wa Hema ya Réconciliation

Hii ni alama ya chama ya mafundisho yake Kristo na mitume yake. Hiyo chama cha mafundisho, iligeuzuaka kua muda ya majina mbalimbali, Ndugu William Marrion Branham ali hitengeneza namna moya na Kristo muenyewe. Hii Mafundisho ni fungulo ya kuelewa ujumbe wa wakati wa mwisho, ambaye imefunguliwa kwa Muhubiri wa Mungu, William Marrion Branham, juu ya kutengeneza bibi ya rusi yake Yesu Kristo kwa kunyakuliwa.

Tuna wapikiya aksanti nyinyi wote mututumiye mawulizo na mafasiriyo juu ya kazi yetu yendeleya mbele. Asante kwa maombi yeno na kututia moyo.

Ndugu Billy DIABASENGA KUSUAMINA, Pasteur.

Réconciliation Tabernacle, Avenue Kibali N°15Bis,

Lemba Terminus, Kinshasa ( Kokitela na Arrêt Garage)

Simu: +243 81 815 1745

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook: www.facebook.com/reconciliationtabernacle.org/